Quán Tốt .com

Một danh hiệu của DanhHieu.com dành cho các quán tốt của những người Tentuoi.com


Một dự án được ươm mầm tại QuocKhi.com

Giới thiệu

Quantot.com là một cộng đồng ẩm thực dành cho những người có tentuoi.com nhằm thực hiện các mục tiêu sau:

Sở dĩ chúng tôi lấy tên website YourName.quantot.com trùng nhân hiệu YourName.tentuoi.com của bạn để chính bạn phải chịu trách nhiệm cho chất lượng quán của mình. Mọi người sẽ than phiền về quán của bạn bằng cách than phiền chính bạn tại YourName.thanphien.com để bạn có thể bị Canhcao.com trên YourName.canhcao.com. Nếu quán của bạn bị mọi người Thanphien.com hoặc Complain.vn thì sẽ vừa bị thu hồi website YourName.quantot.com vừa bị gửi cảnh báo đến tất cả thành viên và có thể bị đưa lên warning.vn để cảnh báo rộng rãi mọi người. Đó chính là cách chúng tôi kiểm soát chất lượng các quán của thành viên. 

Vui lòng đăng ký thành viên tại DangKy.quantot.com hoặc tiến cử quán tốt cho chúng tôi tại TienCu.quantot.com